Updatecontract

Het updatecontract dekt alle gangbare zaken met uitzondering van*

 • vragen over en linken met producten die niet tot de WKB-groep behoren;
 • nieuwe installaties en herinstallaties van onze producten;
 • installaties van nieuwe hardware/systeemsoftware zoals bv. printers, printerdrivers, service packs;
 • opleidingsvragen waarvoor een antwoord terug te vinden is in de syllabus, de handleidingen of de FAQ;
 • het rechtzetten van dossiers en de overname van gegevens van een foutief jaar of een foutieve periode;
 • het converteren van dossiers;
 • telefonische interventies via ISL;
 • technische problemen;
 • lay-outs of SQL-rapporten;
 • het implementeren van nieuwe modules (bv. analytisch);
 • de controle van bestanden voor elektronisch betalingsverkeer;
 • consultancy m.b.t. wetgeving, boekingen, …
 • consultancy m.b.t. aanpassingen in bibliotheken, bestanden, …;
 • interventies en/of opleidingen ter plaatse.

* Wij behouden ons hierbij tevens het recht om bij excessief gebruik van de Service Desk, andere zaken uit te sluiten en over te gaan tot een interventie ter plaatse.